Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de diciembre, 2012

O Corte Ingés e Ferrán Adriá en Ourense

Ir a entrada en castelán A vista da no v a publicada no diario l ocal de Ourense, La Región, non podo menos que dedicarlle unha pequena entrada polo impacto que ten para esta cidade. Segundo a no v a o Concello de Our ense encontrou a maneira de que a licenza d e El Corte Inglés sexa legal, como antes d a ca í d a do PXOU, sen ter que f ormalizar unha nova. Sen do esta unha gran nov a, ven con un h a incorporación inesperada: Ferr án Adriá virá c o El Corte Inglés para poñer en marcha en Ourense un novo proxecto aínda non especificado. Dada a situación económica do momento , estamos ante unha gran no v a de impacto para Ourense, tan necesitada de incentivos económ icos. Un gran agasallo de Nadal para Ourense.  

Curso de Fotografía Gastronómica

Ir a entrada en castelán Como xa saberedes, o pasado día 15 realizouse en Ourense un Curso de Fotografía Gastronómica. Este curso f oi proxectado e organizado por Rubén Amorín de Ni mata ni engorda , que non para e fai que no s manteñamos activos . O v indeiro 19 de xaneiro ter á lugar a segunda xornada do mesmo. D icir que o curso foi impartido , cunha did áctica moi comprensible e asequible para os que nos acerc ábamos de un xeito un pouco mais seri a a i sto da fotografía , pola coñecida profesional ourensana da fot o grafía Rosa Veiga . Profesional cunha longa e dilatada traxectoria en prensa tanto a nivel galego coma estatal. Pois comenzamos o curso de un ha forma teórica, onde se   nos indic ou, de forma precis a , conceptos que logo iamos a ap licar na parte práctica do curso. Despois de que quedaran clar os os co nceptos, e dado que o curso ver saba sobre gastronomía, coll e mos cam iño cara a Praza de Abastos de Ourense, onde ca paciencia d @ s placeir @ s , di

Xelado de mascarpone e turrón con tella de vinagre

Ir a receita en castelán Coma estamos no tempo imos a poñer unha receita de sobreme sa que ven que nin pintada para estes días de Nadal. N ela imos a co mbinar un queixo con turrón de Jijona. Un ha re lación que se me antolla que li ga bas tante ben e d ámoslle unha volta o turrón para tómalo de outro xeito. Te remos que aprovisionarnos do seguinte: 150 grs de turrón de Jijona 3 ovos 50 grs de azucre 100 grs de queixo ma s ca r pone 150 ml de tona 1,5 follas de xelatina P ARA A TELLA 65 grs de azucre moren o 35 grs de fariña 1 cullerada de vinagre de Jerez 30 grs de manteiga 1 xema de ovo pequeno Poñémonos mans a obra e quent amos a tona sen que chegue a ferver. Separamos as claras (que reservamos) das xemas que mesturamos co azucre para b r anquealas e dob r en o seu volume. B otamos esta mestura na tona que quentamos e levamos outra vez o lume sen deixar de remexer, ata que espese e sen que suba de temperatura (80º aprox). Cando adquira consistencia, inc

Coren: Pularda de Convento

O meu compromiso polas xe ntes e empresas de Galicia x a quedou patente en entradas anteriores, que se ve aumentado s e como valor engad ido é de Ourense. Desp oi s de traer a este blog a empresas relacionadas c o sector vitivinícola ou c o sector d o s aceites, neste cas o t ó calle a quenda a empresa Coren , punteira no sect or agroalimentario nacional . No caso desta empresa non só conc o rre que sexa unha empresa n os a, como complemento a esta circunstancia, está a miña relación con Coren durante u ns 30 a n os. Un tempo importante duna vida. Xa o a n o pasado qued e i c a s ganas de f acer esta entrada e este non p o do de ix ar pasar a ocasión. Coren é una empresa de primeiro orde n o campo d a alimentación. C onsegu i u de n de fai tempo o ciclo cerrado na s úa produción e está presente n o s máis importantes linea i s de alimentación naciona i s e internaciona i s. P oi s ben dentro d a ampla gama de produtos de Nadal que oferta Coren, está a

Panacotta de café, canela e castaña en xarope

Ir a receita en castelán Aínda que con tod a seguridade o sabedes todos, direi que a panacotta é un ha sobremesa de orixe italiano Panna Cotta ( tona cocida). Unha vez fei ta a preci sión , direi que esta sobremesa vinlla facer o cociñeiro Taky n unhas xornadas que se fixeron en Ourense. Eu serv ín esta sobremesa en copas de c ó ctel, pero o en vase , evidentemente , queda o voso gusto. Cas cantidades que dou a continuación saen unhas catro copas ben cumpridas. Ent ón necesitaremos: 500 ml de tona 3 follas de xelatina neutra 2 sobres de café soluble 1 cullerada de canela en po 2 cullerada s de azucre moren o Castañas en xarope Chocolate Ron (opcional) Unha nota ant es de comenzar, se non sodes moi cafete i ros usade soamente un sobre e medio de caf é. Poñemos as follas d e xelatina, a remollo, nunha pouca au ga . Acercamos a tona nun cazo o lume e incorporamos o café e a cullerada de canela. Remexemos para que se integren ben e non queden restos en suspensión.

Aceites Abril: Galicia entra na túa cociña

Ir a entrada en castelán Como xa estar ede s enterados pola prensa, o pasado luns, día 10, t i vo lugar n as instalaci ó ns de Aceites Abril, a presentación d o primeiro aceite totalmente galego. De n de Aceites Abril t i veron a deferencia de invitarme o evento. O cal lles agradezo de n de e ste blog. Desp oi s de ser recibidos por Elena Pérez, f o mos cami ñ o d o mu íño de aceite n o que se moeron as primeiras oliv as 100% autóctonas. Ó s pouc o s minutos comenz ou a sa í r este estupendo ouro líquido, que a partires de ese momento x a pas ou a ser propiedade sentimental de todos os que creemos nesta terra y apostamos por ela. E non perd e mos o tempo, alí m e smo fixem os unha cata d o aceite tal e como saía inmediatamente desp oi s. Evidentemente os meus co ñece mentos na cata de aceite, x a volo ima x in a de s, pero o que me guía son las sensaci ó ns sensoria i s. N o nariz xa adivi ñ aba o que í a a encontrarme na boca e non me equivoqu ei